do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Promocje
Liga Sprawiedliwości - Najwięksi Superbohaterowie na Świecie
Liga Sprawiedliwości - Najwięksi Superbohaterowie na Świecie

237,99 zł

Cena regularna: 329,99 zł

Najniższa cena: 329,99 zł
szt.
Hellsing - Tom 4
Hellsing - Tom 4

22,99 zł

Cena regularna: 25,99 zł

Najniższa cena: 25,99 zł
szt.
Spring Flowers in Green Vase - Puzzle 1000
Spring Flowers in Green Vase - Puzzle 1000

25,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

Najniższa cena: 39,99 zł
GIGANT Poleca SPECIAL - 1/2024 - Jaja jak berety!
GIGANT Poleca SPECIAL - 1/2024 - Jaja jak berety!

19,99 zł

Cena regularna: 24,99 zł

Najniższa cena: 24,99 zł
Anne Stokes - Protector - Puzzle 1000
Anne Stokes - Protector - Puzzle 1000

29,99 zł

Cena regularna: 34,99 zł

Najniższa cena: 34,99 zł
szt.
Produkt dnia
Karty Dżentelmenów - Gra Karciana
Karty Dżentelmenów - Gra Karciana

46,99 zł

Cena regularna: 69,99 zł

Najniższa cena: 69,99 zł
szt.
Museum Collection - Leonardo - Mona Lisa - Puzzle 1000
Museum Collection - Leonardo - Mona Lisa - Puzzle 1000

29,99 zł

Cena regularna: 34,99 zł

Najniższa cena: 34,99 zł
szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

 1. Sklep internetowy www.e-legion.pl jest prowadzony przez:

Legion Marcin Wiśniewski
3-go Maja 1
  21-040 Świdnik
NIP: 7123009901
Firma została zarejestrowana w UM Świdnik.

KONTO BANKOWE: 52 1090 2688 0000 0001 1969 5835

dalej nazywanym „Sprzedającym".

 1. Kupującym możne być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem".
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień́ płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - do 48 godzin od zaksięgowania wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
 4. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw (dostępnym przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia).
 6. Wycena kart w naszym sklepie odbywa się na podstawie strony internetowej:
  - http://magiccards.info/
  Z racji wahań walutowych Sprzedający NIE ponosi odpowiedzialności za zmiany cen i zastrzega sobie prawo do ograniczeń w przypadku odstąpienia od umowy względem kart sprzedawanych pojedynczo.
 7. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 8. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązują prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 9. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 10. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://e-legion.pl/sklep/index.php?main_page=conditions). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Specyfikacja towaru:

 1. Wszystkie przedmioty znajdujące się w naszym sklepie mamy na stanie magazynowym i po dokonaniu wpłaty są gotowe do wysyłki.
 2. Przedmioty z adnotacją:" Pre order" lub „Przedsprzedaż" są wysyłane do Państwa w dniu premiery – NIE wcześniej.
 3. W przypadku pojawienia się niezgodności zamówienia złożonego przez Klienta ze stanem magazynowym nastąpi kontakt z naszej strony i propozycja rozwiązania ewentualnej niedogodności.
 4. W przypadku nieopłacenia przez Klienta zamówienia w ciągu 3 dni, zespół e-Legion.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji.
 5. Stany sprzedawanych przez nas kart są odzwierciedlone przez 3 klasyfikacje:
  • MINT – stan bardzo dobry
  • NMINT – karta ma drobne ryski
  • Played – karta posiada zarysowania i drobne obtarcia – nie przeszkadzają one podczas gry i taka pozycja JEST legalna turniejowo.
   Wszystkie karty, które mają większe uszkodzenia są przez nas odrzucane podczas wstawiania ich do sklepu.
 6. Formą płatności w naszym sklepie jest przedpłata na konto (jego numer podany jest w panelu podczas zakupów, na fakturze, oraz w zakładce: Wysyłka i zwroty / Regulamin).

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email: sklep@e-legion.pl , lub w formie pisemnej na adres http://e-legion.pl/sklep/index.php?main_page=conditions.

  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, adres Kupującego
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
  • przedmiot reklamacji, ze wskazanymi żądaniami Kupującego
  • wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację
 2. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres podany przez Kupującego (adres tradycyjny lub adres e-mail).

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 1. W terminie do 14 dni od daty otrzymania zakupionego przedmiotu / zawarcia umowy (w przypadku usług), Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych płatności w terminie przewidzianym przez ustawodawcę.
 2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie (e-mailem, lub pocztą tradycyjną). Kupujący może skorzystać z wzoru podanego poniżej.
 3. Zwracany towar należy odesłać na adres:

Legion Marcin Wiśniewski
3-go Maja 1
21-040 Świdnik

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Adres Sprzedającego

Ja, [ imię i nazwisko Kupującego ] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [ Nazwy zakupionych rzeczy ] , z zamówienia o numerze [ Numer Zamówienia ].
Data zawarcia umowy to [ Data ], data odbioru przedmiotu to [ Data ] .
Imię, nazwisko i adres Kupującego
Data [ Data odstąpienia od Umowy ]
Podpis [ Tylko w przypadku formularza w formie papierowej ]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający NIE ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszt zwrotu ponosi Kupujący.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu www.e-legion.pl NIE przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

 

Aktualizacja do RODO:

 1. Dane osobowe przekazywane przez Pana/Panią w związku z rejestracją i korzystaniem z platformy www.e-legion.pl (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) są przetwarzane przez firmę Legion Marcin Wiśniewski (adres: 3-go Maja 1, 21-040 Świdnik, NIP: 712 300 99 01 mail: sklep@e-legion.pl, tel.: 607 360 134 ("Administrator danych").
 2. Podstawą przetwarzania powyższych danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub której strony jest Pan/Pani przedstawicielem lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ? np. złożenie zamówienia i jego realizacji ;
  2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ? np. odprowadzenie podatku od zrealizowanej umowy;
  3. Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Celem przetwarzania jest:
  1. podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy (obsługę Pana/Pani zamówienia);
  2. realizacja umowy, tj. składanego przez Pana/Panią zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie platformy www.e-legion.pl oraz podjęcie czynności związanych z zawartą umową (realizacją zamówienia), w szczególności rozpatrywanie składanych przez Pana/Panią reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
  3. prowadzenie działań marketingowych (m.in. przesyłanie newslettera, oferty handlowej, informacji o akcjach promocyjnych, informacji o dostępnościach produktów, konkursach i innych eventach) ? tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.
 4. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania czynności, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz 10 lat po ich zakończeniu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Administratora danych obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy.
 5. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a do podania niniejszych danych. Podanie niniejszych danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Niepodanie niniejszych danych może skutkować niemożnością podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy, niemożnością realizacji tej umowy (tj. złożenia oraz realizacji zamówienia) oraz podjęcia czynności z nią związanych, jak również wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 6. Odbiorcami danych osobowych są : organy świadczące na rzecz Administratora usługi (np. księgowe, IT, prawne, spedycyjne), organy państwowe.
 7. Ma Pan/Pani prawo:
  1. cofnąć zgodę w dowolnym momencie (lecz nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem tej zgody oraz na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych na innych podstawach prawnych niż zgoda);
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  3. żądania dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich oraz ich usunięcia i żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i ich przenoszenia;
  4. wnieść skargę do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy pisać na adres: sklep@e-legion.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl